Volgende stap gezet in toekomst zwembad 

11-01-2017

Het dossier zwembad bereikt een volgende fase. Het idee van het College voor een regionaal zwembad samen met Venlo en Peel en Maas heeft veel losgemaakt. Zo is er een comité gestart voor het behoud van het huidige zwembad,en hebben de besturen van de zwemverenigingen zich uitgesproken. Net zoals de andere gebruikers en het burgerinitiatief Afslag 10.

Belangrijke criteria

Voor Essentie zijn vanaf de start criteria als kwaliteit, prijs, bereikbaarheid en draagvlak in onze gemeenschap belangrijk geweest. Door constructieve gesprekken met alle betrokken partijen zijn er uitgangspunten voor de gewenste bereikbaarheid, kwaliteit en draagvlak verkregen. Vraagtekens zijn er nog over de financiën, onder andere over de verwachte verhoging van de bezoekersaantallen. Maar er ligt een conceptplan of advies.

Volgende stap exploitatie en organisatie

Dus is het moment nu gekomen om de volgende stap te zetten. We moeten onderzoeken of de uitgangspunten kloppen en inzicht geven over de haalbaarheid, de exploitatie en de organisatie. Daarom gaan we partijen vragen en uitdagen of zij dit nieuwe bad zouden willen exploiteren. We beseffen dat dit nooit zonder gemeenschapsgeld kan, de gemeenteraad heeft hier jaarlijks maximaal € 460.000,- oftewel ongeveer € 11,- per inwoner voor beschikbaar.

Burgerinitiatief afslag 10

Wij zijn van mening dat de rol van de Gemeente bij een burgerinitiatief er op gericht moet zijn het initiatief autonoom te laten. Het karakter van Afslag 10 moet gerespecteerd worden en alle ruimte krijgen zich verder te ontwikkelen. Een zwembad past hier uitstekend in en kan gerealiseerd worden met een goed plan. Een plan waar verenigingen en bedrijfsleven elkaar vinden. Als dit lukt binnen de gestelde kaders kan er een mooi zwembad ontstaan!

Bart Bertrams

Terug