Veel nieuwe initiatieven huurwoningen 

18-01-2017

Essentie zet in op de realisatie van nieuwe tijdelijke woonconcepten. Dat schrijven we in ons verkiezingsprogramma van maart 2014. Dit om vraag en aanbod op de (huur)woningmarkt in evenwicht te houden moeten we immers ook naar de langere termijn kijken. Het heeft geen zin om nu de leegstand van de toekomst te bouwen. Het bouwen van een traditionele huurwoning is risicovol: door vergrijzing van de samenleving en veranderende woningbehoefte nu en de komende 15 tot 30 jaar. Toch moet er ook nu wat gebeuren. Naast de bestaande druk op de woningmarkt komt daar ook de opgave van huisvesting van statushouders bij. Hiermee wordt de druk groter terwijl het aantal huurwoningen nauwelijks toeneemt. De verwachting is dat de vraag naar woningen rond 2030 afneemt. Nu nieuwbouw realiseren betekent dus leegstand in de toekomst en dat is slecht voor de leefbaarheid en de prijs van bijvoorbeeld koopwoningen.

Ikea woning

In 2013 introduceerde we de term “Ikea woning”. Het idee is simpel. Kijk naar oplossingen waarbij tijdelijke woningen invulling kunnen geven aan deze behoefte. Met dit concept bedoeld Essentie dat er een tijdelijke woning wordt gerealiseerd en zodra de behoefte van dit woningtype niet meer aan aanwezig is de woning kan worden verplaatst of makkelijk kan worden afgebroken. Naast jonge mensen die zich bijvoorbeeld in een dorp willen gaan vestigen, verandert ook de behoefte van ouderen. Met het Ikea concept kunnen deze tijdelijke woningen” naar behoefte worden gebouwd.

Invulling woningmarkt

Horst aan de Maas is al enkele jaren bezig met de invulling van de huurwoningmarkt. Zo heeft de gemeenteraad besloten om verdeeld over de gemeente woningen aan te kopen voor statushouders. Ook worden bijvoorbeeld in America tijdelijke woningen gerealiseerd. Deze stap verlicht de druk op de huurwoningmarkt maar zorgt ook voor een optimale integratie. Ook zijn er ideeën om bestaande gemeentelijke gebouwen te gebruiken om hier woningen in te realiseren. Stuk voor stuk creatieve ideeën waarbij de behoefte naar huurwoningen ingevuld wordt. De Essentie is een gezond evenwicht. Nu, maar ook over 20 jaar. Dat is goed voor de leefbaarheid. Alleen traditionele nieuwbouw lost dit niet op.

Bart Bertrams
Raadslid Essentie

Terug