Tussenstand 97 vergunningen voor Horst aan de Maas

06-02-2021

In juli 2020 kwamen we met het #300woningenplan. Ondertussen staat de tussenstand op 97 bouwvergunningen! 

Wat is het 300 woningenplan ook alweer? 

In juli 2020 heeft Jeroen Brouns een motie ingediend om woningbouw in Horst aan de Maas te versnellen. Dit vanuit de wens van de gemeenteraad van Horst aan de Maas om meer energie te zetten op de woonagenda. Het toevoegen van woningen, tijdelijke concepten en de transitie van oude gebouwen draagt bij aan het invullen van deze woningvraag. Bovendien helpt de verbouw van woningen om de doorstroom en/of kwalitatieve mismatch op te lossen. Daarop heeft hij samen met en gesteund door bijna de hele gemeenteraad een motie ingediend. 

Overwegende dat:

  • Er een grote vraag naar woningen is;
  • Deze vraag prijsopdrijvend werkt en bijdraagt aan een mismatch in prijs en kwaliteit;
  • De gemeente een toetsende en faciliterende rol heeft bij de verlening van (ver)bouw- en/of omgevingsvergunning;
  • Dat de daadwerkelijke realisatie van woningen, transitie van gebouwen, tijdelijke concepten of verbouw van woningen flink bijdraagt aan de woonoplossing;
  • De daadwerkelijke realisatie van plannen pas begint als de vergunning is verleend;
  • Gemeente, inwoners en bedrijven (o.a. ontwikkelaars en woningcorporaties) samen aan zet zijn.

Roept het college van Horst aan de Maas op:

  • Er voor zorg te dragen dat er vanaf juli 2020 en vóór uiterlijk 31december 2023 minimaal 300 vergunningen voor woningen zijn verleend;
  • De raad periodiek (half jaarlijks) te informeren over de voortgang.

 

Kijk hier voor Kay's Vlog over de motie van het 300 woningenplan

Lees ook: Essentie wil meer uitgewerkte woningbouwplannen uit de Hallo Horst aan de Maas

Terug