Toenemende vraag in markthuurwoningen maar verschraling van aanbod

12-07-2020

Extra woningbouw in Horst aan de Maas

Door: Jeroen Brouns

Als Essentie zien we een toenemende vraag naar woningen door verschraling van het aanbod. Op Funda.nl staan in juli 2019 circa 175 woningen te koop in onze gemeente. Daarnaast staan er online slechts twee woningen van tussen de 700 en 900 euro te huur.

 

Inkomen te hoog voor sociale huur

Dit is tekenend voor het structurele aanbod. Enerzijds lopen prijzen op door het beperkte aanbod, maar we zien ook dat het woningaanbod achterblijft. In planvorming en in type woning. Daar waar voorheen de focus lag op het vergroten van de sociale huur en de koopsector, zien we nu een toenemende vraag naar markthuurwoningen. Dit vraagt een andere aanpak dan een aantal jaren geleden. Jongeren en ouderen vallen qua inkomen vaak tussen wal en schip. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning, of te weinig om in aanmerking te komen voor een hypotheek. Dit is steeds vaker regelmaat.

Opties woningszoekende nemen af

Tel daarbij maatregelen vanuit het Rijk die leiden tot hogere en langer lopende studieschulden op, plus dat de ‘kosten koper’ bij de aankoop van een huis niet langer meegefinancierd kan worden. Dan is dus ook de inbreng van eigen geld noodzakelijk. De mogelijkheden voor woningzoekenden, specifiek jongeren en starters nemen hard af in de koopmarkt.

Nauwelijks investeringen in markthuur woningen

Dit vraagt verbreding van de aanpak, maar vooral in het aanbod van markthuurwoningen. Onze traditionele partners kunnen dit niet alleen en op een aantal particuliere beleggers na, investeren (institutionele) beleggers nauwelijks in markthuur in onze gemeente. Bovendien is er een bepaalde omvang nodig voor een aantrekkelijk project. Als het aanbod dan ook nog achterblijft, hollen we achteruit. Daarnaast nemen de bouw- en ontwikkelkosten maar ook leges en plankosten steeds meer toe. Als het onder de streep niet meer op te brengen is, moeten we kijken wat we daar als gemeente zelf aan kunnen doen, zoals het verlagen van de grondprijs.

College, kom met maatregelen

We hebben met een tweetal moties samen met de coalitiepartijen, PvdA, CDA en D66/GroenLinks het college opgeroepen met maatregelen te komen. Liever vandaag dan morgen.

 

Motie1: 

Particulier huur

Motie 2

Stimuleren huisvesting

Terug