Servicecorners aanzienlijk duurder dan geraamd 

11-02-2016

Bram Hendrix, Fractievoorzitter

Zoals in maart 2015 al aangegeven, is Essentie geen voorstander van gemeentelijke financiële steun voor het initiatief met betrekking tot de zogenaamde servicecorners. Een servicecorner moet de service bieden om onder andere pin transakties mogelijk te maken. Deze servicecorners zouden gerealiseerd moeten worden in Swolgen en Melderslo. Dit nadat de pinautomaten van de Rabobank daar in 2014 zijn verwijderd. Het is geen taak van de gemeente om deze dienstverlening te subsidiëren, bovendien leggen we er veel geld op toe. Zicht op een sluitende businesscase is er niet. Reden voor Essentie om dit opnieuw onder de aandacht te brengen bij de andere partijen in de raad. Hieronder de bijdrage van Bram Hendrix in de gemeenteraad en de reactie van onder andere het CDA en D'66

Extra kosten van € 100.000,- niet onmogelijk?

Eerder waren de kosten ingeschat op € 60.000,-. Via transacties zou er zo'n € 38.000,- terugverdiend kunnen worden. Dit levert al een verlies op van € 22.000.-. Recent is duidelijk geworden dat plaatsing van servicecorners in Melderslo en Swolgen niet in een bestaand gebouw, maar in eerste instantie in een externe container zou moeten plaatsvinden. De extra kosten bedragen € 100.000,-. Voor Essentie aanleiding om dit nog eens in de gemeenteraad te bespreken: is dit geen onmogelijke opdracht?

Servicecorner ook voor overige dienstverlening

Want los van de extra kosten zijn de feiten en ontwikkelingen helder. De trends zetten in één rechte lijn door. Zo werden er in 2015 weer ruim 10% méér betalingen met de pinpas gedaan, ook steeds meer kleine bedragen (bron: www.pin.nl). Er is bijna geen winkel of kantine van een sportclub te vinden waar je niet kunt pinnen. Natuurlijk is een servicecorner meer dan alleen pinnen, maar ook op het terrein van overige dienstverlening zoals postzegels, OV chipkaart transakties en tickets is de trend helder. Steeds meer gaat online.

Oproep aan andere partijen om opnieuw na te denken over de kosten

Het punt is helder. Deze trend ombuigen is onbegonnen werk. Je kunt de klok wel terugzetten, maar niet de tijd. Bovendien kost het veel belastinggeld wat we liever niet, of ergens anders aan willen uitgeven. Nu is gebleken dat er veel extra kosten bijkomen is dat een goed moment voor de andere partijen om hier nog eens over na te denken. Want hoe sympathiek het idee ook klinkt: het moet wel realistisch blijven, anders lijkt het plaatsen van servicecorners in Swolgen en Melderslo vooral op symboolpolitiek.

Kijk hier de bijdrage van Bram Hendrix in de gemeenteraad

Bram Hendrix

Fractievoorzitter Essentie

Terug