Provinciale weg tussen Meerlo en Tienray

28-01-2021

Afval in Horst aan de Maas. Kay Thijssen verteld

 

Eigenaar is de Provincie Limburg

Wat is nu het belang van de overname? Al jaren is er bij de inwoners van Meerlo en Tienray ergernis over het vele vrachtverkeer dat door beide dorpen rijdt. Daarnaast wordt er op deze weg te hard gereden. Om hier maatregelen te treffen, is eigenaarschap nodig. En laat nu de provincie Limburg eigenaar zijn.

Overnemen van de weg is financieel risico

Waarom neemt het college de weg niet over? De onderhandelingen over de overname zijn, helaas, stukgelopen. De reden: financiën. De provincie vraagt eenvoudigweg een te hoog bedrag. Daarnaast zitten er financiële risico’s aan de overname: de weg heeft achterstallig onderhoud en bij overname komt een upgrade voor kosten van de gemeente.

Vragen aan gedeputeerde Staten

Wat kunnen we als Essentie doen? Als Essentie maken we ons sterk op het dossier mobiliteit. We komen op voor onze inwoners in Meerlo en Tienray. Daarom hebben we contact gezocht met leden van de Provinciale Staten. Op deze manier komt het ook op de agenda van de provinciale politiek. Resultaat: het staat ondertussen op de agenda. Er zijn door statenleden vragen gesteld aan de gedeputeerde. Hubert Mackus is nu aan zet om deze vragen te beantwoorden. Wij houden dit scherp in de gaten. De oplossing is niet simpel, maar we blijven ons inzetten voor dit dossier. De provincie speelt daarin een cruciale rol.

Terug