Ontoelaatbaar gedrag van mestverwerker

21-05-2020

Door: Stef van Loo

De provincie dreigt het mestverwerkingsbedrijf Willems in America boetes van in totaal 6,5 ton op te leggen, onder andere omdat hij drie keer zo veel mest verwerkt heeft dan is toegestaan en vanwege stankoverlast. Als Essentie willen en kunnen we dergelijk gedrag niet tolereren.

Als alles klopt is het vertrouwen helemaal verdwenen

Zoals we uit de krant hebben kunnen vernemen betreft het hier een ondernemer die al jaren drie keer zoveel mest (op ook nog ondeugdelijke wijze) heeft verwerkt dan is toegestaan. Hierdoor is de directe buurt onnodig belast met stankoverlast. Daar bovenop heeft de ondernemer ook nog illegale bouwwerken staan en werkt hij met een deels ondeugdelijke installatie, inclusief het ontbreken van cruciale onderdelen van de luchtbehandelingsinstallatie. Als dit alles klopt hebben we te maken met een zeer zorgelijke situatie in onze gemeente. Dit willen en kunnen we niet accepteren. Als verder blijkt dat de ondernemer, zoals in de krant staat, hier laconiek op reageert, is het vertrouwen in de handelswijze en de goede bedoelingen van deze ondernemer helemaal verdwenen.

College en gedeputeerde staten. Kom met het hele verhaal

Als Essentie hebben we hierover vragen gesteld aan het College van B&W, maar ook aan Gedeputeerde Staten van Limburg. Als blijkt dat de boete terecht is en er geen snelle verbeteringen worden gerealiseerd, willen we ook dat deze geïnd gaat worden. We zullen bij beide colleges daarop aandringen.

Zorgvuldige toetsing en rol gemeenteraad

Als Essentie willen we daar waar we als gemeenteraad invloed kunnen hebben op vergunningverlening van een eventuele uitbreiding, hier ook gebruik van gaan maken. En we zullen bij de provincie aandringen op het zorgvuldig vooraf toetsen en behandelen van een aanvraag voor uitbreiding. We zullen daarom vragen wat de wettelijke situatie is en welke mogelijkheden de Gemeenteraad heeft in deze (gedeeltelijk provinciale) procedure.

Terug