Mushroom Valley, impuls voor de paddestoel

05-10-2017

Afgelopen week werd tijdens de commissievergadering Mushroom Valley gepresenteerd. Een presentatie waar ik energie van kreeg. Horst is al decennia lang de bakermat van de paddenstoelenteelt. Waar het vroeger een centrum was van onderwijs, onderzoek en teelt is dit samen met een centrale regie langzaam verdwenen. Een groot gedeelte van de onderzoeksfaciliteiten is naar Wageningen gegaan. Het onderwijs is weg.

Productontwikkeling, kennis en techniek

Ondanks dat veel verdwenen is, is er ook veel gebleven. Nog steeds is hier veel productiecapaciteit maar ook veel productontwikkeling: 80 procent van de kennis en techniek bevindt zich nog steeds binnen een straal van 50 kilometer vanaf Horst aan de Maas. Reden te meer om onder andere vanuit de gemeente als kwartiermaker opnieuw een samenwerking te realiseren. Essentie-wethouder Driessen heeft mede het initiatief genomen om bedrijven uit deze omgeving bij elkaar te brengen binnen Mushroom Valley. Het initiatief wordt overigens gedragen en betaald door de bedrijven zelf. Zo’n 25 partijen zijn al partner, doel is om te groeien tot zo’n 40 partners.

Kickoff in Museum De Locht

De kickoff van Mushroom Valley in museum De Locht is een belangrijke mijlpaal. Deze sector hoort niet alléén in het museum. De champignonsector blijft onderdeel van onze economie en cultuur. Maar liefst 16 ondernemingen nemen deel om samen met het onderwijs nieuwe kansen te creëren.

Visie en niet teveel politiek

Essentie is zeer positief met dit resultaat. Op basis van visie, zonder te veel politiek, zaken realiseren. Nu is de sector weer aan zet om hier nieuwe ontwikkelingen uit te realiseren. De gemeente zal blijven participeren om te verbinden en de juiste randvoorwaarden te scheppen. En dat die randvoorwaarden aanwezig zijn, is tijdens de commissievergadering wel duidelijk geworden.

Bart Bertrams,
Essentie

Terug