Korte termijn oplossing niet altijd de beste investering

28-02-2019

Dinsdag 26 februari 2018 vergaderde de gemeenteraad over de investeringsruimte van onze gemeente. Een overzicht van gewenste investeringen in gemeentelijke accommoddaties is nodig om een beeld te krijgen van de noodzakelijke en gewenste investeringen de komende 10 jaar onder andere naar aanleiding van de verschillende dorpsontwikkelingsplannen welke de afgelopen jaren zijn gemaakt. .

Nieuw zwembad binnen afslag 10

De plannen in deze begroting zijn best concreet gebudgetteerd. Enkele plannen stonden ook al uitgebreid in de krant zoals Afslag 10 met onder andere een nieuw zwembad. Wat ons betreft zijn de budgetten niet hard. Het is goed om aan deze projecten te werken maar de uitwerking zal ons moeten overtuigen. Eerst een plan, dan de centen. En soms zijn er betere alternatieven.

Ouders hebben graag een basisschool in de buurt

Er zijn vanuit de gemeente ook ideeën over sport- en schoolaccommodaties. Een discussie die we nauwlettend volgen is de mogelijke verplaatsing van de Weisterbeek naar het Juniorcollege. De Weisterbeek heeft ruimtegebrek en is aan vernieuwing toe. En ja, het Juniorcollege komt als gebouw op korte termijn leeg. Een simpel verplaatsing lijkt logisch, maar wat Essentie betreft is dit vooral een kortetermijnoplossing. Hierover is niet goed nagedacht. Nieuwbouw van De Weisterbeek, bijvoorbeeld nabij de Afhang, vormt wat ons betreft een serieus alternatief. Hier vindt immers de komende jaren de grootste aanwas plaats van leerlingen. De ervaring leert ook dat ouders graag een school nabij hebben. Een school verder wegleggen past daar niet bij. Als ouders vervolgens hun kinderen naar Hegelsom of Meterik brengen zal de toestroom naar deze scholen groter worden als voorzien en weer tot ruimtegebrek leiden. Laten we daadwerkelijk werken aan onze duurzaamheidsambities én voor gezinnen met kinderen een aantrekkelijke woongemeente zijn voor de toekomst. Een kwalitatief (nieuw) schoolgebouw is een kans voor de lange termijn. Laten we daarom nieuwbouw serieus onderzoeken!

 

Jeroen Brouns

 

Terug