Hoe een mug in Griendtsveen de agenda bepaald 

10-12-2015

Janny Hermans, Raadslid

In de media heb je al eerder kunnen lezen dat Griendtsveen mogelijk muggenoverlast vreest als gevolg van verdere vernatting van de natuur. In het kader van het 'project LIFE+ Peelvenen' wordt geprobeerd in de Mariapeel en Deurnsche Peel het hoogveenlandschap van vroeger terug te brengen. Werkzaamheden als de aanleg van compartimenten met kades om het water in de peel te houden, beperkte boskap, verwijdering trosbosbes moeten leiden tot een aanzienlijke vernatting van het gebied.

Inwoners maken zich zorgen

De inwoners van Griendtsveen maken zich zorgen over wateroverlast, schade aan kelders en overlast van stekende insecten. Zij geven aan de laatste 10 jaren een toename van de reeds aanwezige overlast te ervaren en zijn bang dat de voorgenomen plannen de overlast verder zal doen toenemen. Een recent uitgebracht rapport over de forse muggenoverlast is daar zeer helder in. Provincie Limburg en Brabant, de beide waterschappen, Staatsbosbeheer, gemeente en actiegroep ‘Houd Griendtsveen Leefbaar’ zijn in overleg om gevolgen voor het LIFE+ project te bespreken.

Vernatting moet binnen de perken blijven

Er liggen een aantal voorstellen op tafel, die op drie vlakken effect moeten hebben: een goede afwatering van Griendtsveen, de vernatting van Griendtsveen moet binnen de perken blijven en het aantal muggen moet behoorlijk verminderen. Staatsbosbeheer moet eerst inventariseren welke invloed deze maatregelen hebben op het LIFE+ project. Enige haast is geboden omdat de Europese subsidie voor dit project alleen wordt toegekend als alle maatregelen voor een bepaalde periode zijn uitgevoerd.

Griendtsveen moet een fijne plaats blijven om te wonen

Volgens Essentie zijn enerzijds de doelen van Natura2000 en natuurverbetering heel nobel en spelen er grote belangen op dit vlak. Anderzijds moeten de belangen van de inwoners voldoende geborgd zijn, zodat Griendtsveen ook in de toekomst een fijne plaats is om in te wonen, leven en recreëren. Daarom hebben we vragen gesteld aan het college, zodat we de vinger aan de pols houden.We roepen op tot een stukje begrip naar elkaar toe, maar ook duidelijke en concrete afspraken die de gevolgen voor de inwoners monitoren en toekomstige (schade-)maatregelen vastleggen.

Terug