fietsverbinding America – Station Horst Sevenum

12-11-2015

Bram Hendrix, Fractievoorzitter

Tijdens de raadsvergadering van 3 november 2015 heeft Essentie samen met de PvdA een nieuw punt op de politieke agenda gezet: een veilige fietsverbinding tussen America en Station Horst-Sevenum. Een belangrijke fiets verbinding. Een route aan een drukke weg, tussen grote bestemmingen met veel bezoekers zoals het treinstation

Veilig fietsnetwerk van groot belang

Een veilig en compleet fietsnetwerk is van groot belang voor onze gemeente. Niet alleen voor eigen inwoners, maar zeker ook voor toeristen. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de realisatie van het fietspad tussen Melderslo en Broekhuizen. In November 2015 heeft Essentie wethouder Paul Driessen de werkzaamheden voor dit laatste stukje fietspad gestart. Een mooi moment, want hoewel het lang heeft geduurd is dit fietspad begin 2016 definitief afgerond. Zo is er weer een belangrijke schakel van het fietspaden netwerk in Horst aan de Maas gerealiseerd.

Fietsverbinding tussen America en Station Horst-Sevenum

Maar we zijn er wat Essentie betreft nog niet. Een belangrijke fiets verbinding waar nog geen veilige fietsverbinding is, ligt tussen America en het station Horst-Sevenum. Een route aan een drukke weg, tussen grote bestemmingen met veel bezoekers zoals het treinstation en het nabij gelegen Cita Verde College met America verder richting de Peel. Een traject dat tevens mooi aansluit op de Greenport Bike Way.

1000 handtekening uit America voor een fietspad

In december 2014 zijn 1000 handtekeningen ingediend om een fietspad te realiseren tussen de Hoebertweg en America. Via een opdracht aan het college van Burgemeester en Wethouders, samen ingediend met Pvda en gesteund door het CDA Horst aan de Maas, wil Essentie dit plan een impuls geven. Wij vragen het college om de gemeenteraad begin 2016 een plan voor te leggen waarin een aantal tracés voor een fietsveilige verbinding zijn uitgewerkt, met een financiële onderbouwing. DDe gemeenteraad kan vervolgens besluiten of zij deze fietsveilige verbinding wil realiseren en of er voor een fietspad of een andere fietsveilige verbinding gekozen wordt.

SP en D’66 steunen het voorstel niet

Jammer, en eigenlijk ook onbegrijpelijk, dat SP en D66 in Horst aan de Maas dit voorstel niet steunen. Zij kwamen ook niet met een alternatief plan. Gelukkig was er wel een meerderheid te vinden in de gemeenteraad waarmee een volgende stap gezet naar een verkeersveilige gemeente.

Terug