Duurzaam ruimtegebruik

06-04-2017

Een prettig leefklimaat zorgt ervoor dat we graag in Horst aan de Maas willen wonen, werken en recreëren. Dit draagt bij aan een beter leefklimaat in de kleine kernen en aan lokale en regionale werkgelegenheid. Essentie wil dat deze kwaliteit naar de toekomst gewaarborgd is.

De kwaliteit van de leefomgeving in Horst aan de Maas is hoog. Essentie wil dat ook naar de toekomst toe minimaal zo houden en waar mogelijk verbeteren. Natuur is één van de belangrijkste kwaliteiten van Horst aan de Maas.

Duurzaam ruimtegebruik

Door duurzaam ruimtegebruik behouden of versterken we het karakter van de gemeente. Het open cultuurlandschap dat aan de oostzijde begrensd wordt door de Maas en aan de westzijde door de Peel en het ‘landelijke karakter’ van de dorpen maakt hier deel van uit. De agrarische en toeristische sector en groengroeperingen worden betrokken bij het opstellen van beleid en uitvoering tot behoud van onze natuurlijke omgeving. Dit zowel in het belang van toeristen als eigen bedrijven en inwoners.

Balans natuur, wonen, vrije tijd en economie

Er dient een goede balans te zijn tussen wonen, vrije tijd en economische bedrijvigheid. We kijken met respect naar de kwaliteit van een gebied. Onze ruimte is immers niet oneindig. Onze accenten liggen hierbij op de balans tussen agribusiness, natuurontwikkeling, wonen en recreëren.

De gemeenteraad zal in 2017 het bestemmingsplan buitengebied vaststellen. Een plan dat de kaders van de inrichting van ons buitengebied zal vastleggen. Dit bestemmingsplan bepaalt waar ruimte is voor wonen, economisch bedrijvigheid, natuur en recreatie in ons buitengebied. Een belangrijk uitgangspunt dus waarbij wij aan de voorzijde gaan vastleggen waar specifieke ontwikkelingen mogelijk zijn en waar niet. En hoe deze ontwikkelingen eruit mogen zien. Zo praten we over intensieve veehouderij, en hebben we de visie van betrokken inwoners over het landschap gehoord en gezien.

Bart Bertrams

Raadslid Essentie

Terug