Bibliotheek: eerst een plan, dan de centen

26-11-2018

In november 2018 stond de subsidie voor de Bibliotheek op de agenda. Biblionu, de organisatie die in Horst aan de Maas de bibliotheek beheert, heeft in februari 2018 aangegeven in 2019 niet meer aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.  Al meerdere jaren verstrekt de gemeente Horst aan de Maas BiblioNu een subsidie van ruim €500.000,- , omgerekend is dit ongeveer € 12,50 per inwoner. Voor 2019 vraagt BiblioNu ruim 2 ton meer. Wat Essentie betreft is een hogere subsidie nu niet gewenst, we werken immers samen met BiblioNu aan een plan voor de toekomst. Laten we eerst dat plan samen maken, daarna nemen we een besluit, ook over de benodigde financiële middelen.

Bibliotheek op school moet blijven bestaan

Door nu akkoord te gaan met een voortzetting van het huidige subsidiebedrag krijgt het college de tijd om een nieuw voorstel te maken om de bibliotheekfuncties opnieuw in te richten. We hebben het al vaker gezegd: eerst een plan, dan pas de centen! Het uiteindelijke resultaat is een toekomstbestendige bibliotheek. Hierbij zijn een aantal zaken voor ons van groot belang. Om te benadrukken dat de bibliotheek op school belangrijk is, hebben wij dit nadrukkelijk benoemd tijdens de raadsvergadering. Daarin hebben we de toezegging gekregen dat de bibliotheek op school nu niet zal verdwijnen. Ondanks het feit dat de subsidie lager uitvalt dan BiblioNu zelf graag had gewild. Het dossier bibliotheek is zeker nog geen gesloten boek en komt snel terug op de agenda. Maar dus wel in de juiste volgorde.

 

Reageren? Dat kan! Stuur ons een mail (info@kiesessentie.nl) of benader ons via facebook (@kiesessentie).

 

Kay Thijssen

Raadslid Essentie

Terug