Begroting 2021

10-11-2020

Bram Hendrix, Fractievoorzitter

Door: Bram Hendrix

In juli 2020 hebben we de kaderbrief vastgesteld, met daarin de uitgangspunten voor de nu voorliggende begroting. Het zware weer waar ik toen over sprak, daar zijn we nog niet uit. De  weersvoorspellingen zijn ook niet positief. De Corona storm kan gevaarlijk uit de hoek komen, onduidelijk is hoe dit zich gaat ontwikkelen. Zeker in economisch opzicht! Dat is voor onze begroting relevant, dat hoef ik hier verder niet uit te leggen.

Gemeentefonds is bedreiging voor begroting

Ander zwaar weer betreft de storm uit het westen, Den Haag om precies te zijn. Het gemeentefonds gaat op de schop, hoe het uitpakt is nog steeds niet duidelijk. Landelijke verkiezingen zullen daar ook nog invloed op hebben. Onze oproep aan het college blijft om samen met andere gemeenten op te blijven trekken, in overleg met de VNG, om te strijden voor onze belangen.

Keuze over zwemwater is gemaakt

Ook lokaal hebben we nog de nodige uitdagingen. Ambities genoeg, maar niet alles kan. Zowel financieel niet, maar ook niet voor de ambtelijke organisatie. In juli hadden we het ook over keuzes, één van die keuzes betrof het zwembad. Toen was er nog geen besluit over genomen, afgelopen dinsdag hebben we dat wel gedaan. Het verhaal is doorgerekend en voor- en nadelen zijn op een rij gezet: en het besluit is dinsdag dan ook genomen. Duidelijkheid voor betrokkenen, maar ook voor de begroting en organisatie.

10% van de inkomsten hebben we zelf invloed op

In de voorliggende begroting is de financiële status van nu weer samengebracht, complimenten voor eenieder die heeft meegewerkt. Toch is en blijft het een moment-opname. Een noodzakelijke moment-opname, omdat we richting provincie een begroting dienen te overleggen voor komende zondag. Maar in dit zwaar weer ook een momentopname die voor de langere termijn onzeker is. Waarbij het weer dus ineens kan omslaan. Onze invloed is bovendien relatief beperkt. Grofweg 65% van onze inkomsten als gemeente komt van de Rijksoverheid. Voor de overige inkomsten geldt dat deze alleen kostendekkend mogen zijn. Slechts 10% van onze inkomsten zijn beïnvloedbaar. We zijn derhalve overgeleverd aan de grillen van de storm uit Den Haag. Wij hebben overigens bij de kadernota gevraagd om in de begroting in een heldere infographic uiteen te zetten hoe onze inkomsten binnen komen, wat de ontwikkeling is en welk deel beïnvloedbaar is. Dit hebben wij niet gezien in de stukken, helaas. Het zou ons kunnen helpen bij de duiding van hoe onze begroting in elkaar zit. Kan toegezegd worden dat dit voor de volgende keer uitgewerkt kan worden? Ook dat is investeren in communicatie, waarover dinsdag al gesproken is! Dan de oplossing.

Onduidelijke regionale investeringen mogen niet leiden tot belastingverhogingen

Gezien onze zeer geringe invloed op de inkomsten, kunnen we feitelijk alleen kijken naar de uitgaven. Dat geldt ook voor de middelen die we reserveren voor de regio. Tijdens de kadernota is het weinig gegaan over deze middelen, er stond een beperkt bedrag gereserveerd. In deze begroting is die reservering veel mate hoger. Dat leidt feitelijk ook tot problemen om de begroting sluitend te krijgen. Vooropgesteld: wij zijn positief over deze kansen in de regio, maar ook verrast over hoe een en ander loopt. Tijdens een informatiebijeenkomst vorige week is ook ruiterlijk toegegeven dat communicatie richting raden matig is geweest. Als die communicatie er al is geweest. Dat leidt bij de gemiddelde gemeenteraad tot problemen. Waarom nu zoveel geld reserveren? Wat gaan we ermee doen? En wat hebben wij als gemeente eraan? De informatie die we hebben gekregen afgelopen week helpt alvast, maar is voor ons nog onvoldoende om de bedragen te reserveren die u vraagt. Simpelweg ook omdat we dit niet ten koste willen laten gaan van het verhogen van belastingen. Want zo voelt het wel. In het amendement geven we het college wat ons betreft voldoende ruimte om in de regio een vooraanstaande rol te spelen, in het komende jaar zelfs méér. Voor daarna vragen we u om ons meer mee te nemen. En dat hoeft niet tot in detail, want dat is onwerkbaar. Maar graag wel meer dan alleen een vraag om middelen in de begroting.

De voorgestelde extra verhoging van de OZB heeft niet onze voorkeur

Zoals ik aangaf: een OZB verhoging zien wij niet zitten. De OZB als sluitpost inzetten van de begroting heeft niet onze voorkeur, daarom stellen we ook voor die terug te draaien. Ook de verkoop van pachtgronden heeft niet onze voorkeur. Laten we dit bezit, in bezit houden. Geen OZB verhoging en geen verkoop pachtgronden zorgt wel voor een financiële uitdaging. Want die begroting moet sluiten. We vinden middelen bij de regio, maar ook de post Corona blijft onduidelijk. We stellen voor om de bedragen voor Corona effecten naar beneden bij te stellen, en vragen het college om ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Daarnaast geven we de opdracht mee om een aantal budgetten nog eens kritisch door te lichten. En ten slotte een opdracht tot een aanvullende taakstelling op de organisatie, voor 2024. Dit alles hebben we samengebracht in een amendement, dat door PvdA, CDA, D66+Groen Links en ons wordt ingediend.

Wij maken keuzes voor een sluitende begroting

De wereld zit in zwaar weer en de wereld van gemeentefinanciën ziet er voor Horst aan de Maas niet positief uit. Met het amendement zetten we onze accenten, en zorgen ook voor een sluitende begroting. Maar we geven ook nogmaals mee dat het dagkoersen betreffen. Wij kijken weer uit naar mooier weer en zijn ervan overtuigd dat door de wolken, uiteindelijk de zon gaat schijnen! Tot zover onze inbreng. We gaan daar graag met eenieder over in discussie.

Terug